Reklama

PUNKT ROSY:

Silicone Quaternium

Nazwa INCI: Silicone Quaternium-18, Silicone Quaternium-22, Silicone Quaternium-16

Reklama

Produkty zawierające ten składnik

Scroll to Top